saya talaga kapag with tropa :)

artwork by Jan Czarina Salas

saya talaga kapag with tropa :)

artwork by Jan Czarina Salas

1 year ago